UZUN MAMÜLLER


IPN-UPN PROFİLLER

IPN - UPN Profiller; endüstriyel yapılar ve çelik konstrüksiyon ağırıklı yapıların inşaasında çelik profiller kullanılmaktadır. Günümüzde yapı sektörünün gelişmesi, çok katlı inşaatların yaygınlaşması ve endüstriyel tesislerin çoğalmasıyla çelik profillerin kullanımı da yaygınlaşmıştır.

Bununla birlikte iş makinaları, tarım makinaları, metal ve sac işleme makinaları ve enerji nakil hatları imalatında kullanılır. Yine viyadük, prefabrik yapı, hafif çelik yapılar, köprü ve geçit (altgeçit ve üstgeçit) gibi projelerde IPN - UPN profiller de (demirler) yoğun olarak kullanılmaktadır.


HEA-HEB-IPE PROFİLLER

HEA / HEB / IPE Profiller; endüstriyel yapılar ve çelik konstrüksiyon ağırıklı yapıların inşaasında çelik profiller kullanılmaktadır. Günümüzde yapı sektörünün gelişmesi, çok katlı inşaatların yaygınlaşması ve endüstriyel tesislerin çoğalmasıyla çelik profillerin kullanımı da yaygınlaşmıştır. Bununla

birlikte iş makinaları, tarım makinaları, metal ve sac işleme makinaları ve enerji nakil hatları imalatında kullanılır. Yine viyadük, prefabrik yapı, hafif

çelik yapılar, köprü ve geçit (altgeçit ve üstgeçit) gibi projelerde HEA / HEB / IPE profiller de (demirler) yoğun olarak kullanılmaktadır.


KARE DEMİRLERİ

Kare Dolu Demir; sıcak haddeleme yöntemiyle üretilen kare dolu demirin, tüm köşeleri birbirine eşittir. Zirai aletler, inşaat, makina imalatı, ferforje demir imalatı, vinç sektörü, soğuk çekme yöntemiyle üretilen ürünler ve benzer alanlarda kare demir tüketimi yaygındır.


LAMA DEMİRLERİ

Lama ve Silme demirler; sıcak ve soğuk haddeleme yöntemi ile üretilir. Yıllardır üretimi yapılan sektörün önemli kalemlerinden biridir. Özellikle son yirmi yılda artan soğuk haddeleme yöntemi ile ithalattaki payı azalmıştır.

Ağırlıklı olarak otomotiv ve otomotiv yan sanayi, makina ve imalat sanayi, inşaat ve yapı sektöründe lama ve silme demirler kullanılmaktadır.


TE DEMİRLERİ

TE demirler; sıcak ve soğuk haddeleme yöntemi ile üretilir. Son yılların gelişen teknolojisi ile üretimine başlanan mamüllerdir.

Ağırlıklı olarak otomotiv ve otomotiv yan sanayi, makina ve imalat sanayi, inşaat ve yapı sektöründe TE demirler kullanılmaktadır.


KÖŞEBENT DEMİRLERİ

Köşebent; enlemesine kesiti L yada geniş açılı V şeklinde olan çelik (demir) profil. Yüzeyleri birbirine 90 derecelik açı ile birleştirilmiş metal malzeme yada uzun çubuk olarakta adlandırılabilir. Endüstriyel tesisler, çelik konstrüksiyon yapılar, iş makinaları, tarım makinaları, metal ve sac işleme makinaları ve enerji nakil hatları imalatında kullanılır.

Yine viyadük, prefabrik yapı, hafif çelik yapılar, köprü ve geçit (altgeçit ve üstgeçit) gibi projelerde köşebent demirler yoğun olarak kullanılmaktadır.


İNŞAAT DEMİRİ

İnşaat Demiri; sektördeki tabiri ile nervürlü çelik çeşitleri firmamız bünyesinde müşterilerimize sunulmaktadır. Dünyanın en büyük inşaat demiri (mervürlü

çelik) ihracatçısı konumunda bulunan ülkemizde en kaliteli nervürlü çelikler üretilmektedir.

8mm ile 40mm arasında çeşitli çaplarda üretimi yapılan inşaat demirleri (nervürlü çelikler) modern çağın yüksek katlı binalarının yanı sıra yol, köprü,

viyadük, tünel gibi birçok yapının inşaasında kullanılmaktadır.


FİLMAŞİN

Filmaşin; sıcak haddeleme yöntemiyle üretilen ve çoğunlukla soğuk seçme ve yuvarlak malzemelerin üretiminde kullanılan (civata, somun,elektrot, tel-çivi vb) kangal şeklinde kullanıcılara sunulan yarı mamül malzemedir


ÇELİK HASIR

Çelik Hasır; yatay ve dikey betonarme yapıların, betonarme altyapı ve üstyapı elemanlarının ana teçhizat malzemesidir. Nervürlü hale getirilerek mukavemeti arttırılan çelik çubukların birbirlerine kaynakla (nokta kaynağı) montajlanmaları yöntemiyle elde edilen malzemedir. Üretimde ölçü hassasiyeti milimetrik düzeyde ön planda tutulur.


HALAT HASIR

Kullanım alanları: Benzin istasyonları zemini, fabrika sahası beton zemin uygulamaları, otopark sahaları, spor sahaları, ahır zeminleri, asfalt altı (Asfaltın kaymasını önler. Avrupa da tek telden olanı yaygın olarak kullanılmaktadır.), tünel ve barajlarda kullanılır, asfalt altında file yerine kullanılır, endüstriyel zeminlerde kullanılır